Archivace účetních a daňových dokladů

Zajímá Vás, jak dlouho jste povinni uschovávat Vaše doklady?

Odpověď rozhodně není, stejně jako u celé daňové soustavy, jednoduchá. Tuto problematiku řeší několik zákonných předpisů, které se v určitých případech překrývají.

Těmito zákony jsou zejména:

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci

Účetní doklady za rok 2017
+ rok 2018, kdy vznikne povinnost podat přiznání za rok 2017
+ 3 následující zdaňovací období
= povinnost uchovat doklady za rok 2017 končí po konci roku 2021

Účetní doklady za rok 2017
– v roce 2019 subjektu oznámena správcem daně kontrola za rok 2017
+ 3 následující zdaňovací období
= povinnost uchovat doklady za rok 2017 končí po konci roku 2022

Vyměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost podat daňové přiznání.

Fyzická či právnická osoba, která vede daňovou účetnictví (neplátce DPH, nemá zaměstnance)

Účetní uzávěrka a výroční zpráva za rok 2007
+ 10 následujících zdaňovacích období
= povinnost uchovat uzávěrku za rok 2007 končí po konci roku 2017

Ostatní doklady za rok 2007
+ 5 následujících zdaňovacích období
= povinnost uchovat uzávěrku za rok 2007 končí po konci roku 2012

Zaměstnavatel

Mzdové listy a ostatní záznamy rozhodné pro důchodové pojištění za rok 2017
+ 30 následujících zdaňovacích období
= povinnost uchovat tyto doklady za rok 2017 končí po konci roku 2047

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2007
+ 3 následujících zdaňovacích období
= povinnost uchovat ELDP za rok 2017 končí po konci roku 2020

Plátce DPH 

Veškeré daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty za rok 2017
+ 10 následujících zdaňovacích období
= povinnost uchovat tyto doklady za rok 2017 končí po konci roku 2027