Vedení účetnictví a daňové evidence

Pro naše klienty zpracováváme účetní a mzdovou agendu. Staré technologie jsme nahradili za nové. Na přání klientů vedeme účetnictví v jejich účetním programu přes vzdálený přístup.

Daňově poradenská společnost

Nechte starosti s vyplňováním daňového přiznání na daňovém poradci. Naše společnost je zapsaná v seznamu Komory daňových poradců a jsme tak oprávněni ke zpracování Vašich daňových přiznání.

Sídlíme v Českých Budějovicích

Jsme lokální společnost, ale naše služby využívají zákazníci z celé Evropy

Příjemné prostředí

Rádi Vás přivítáme v moderně zařízených prostorách v centru Českých Budějovic.

Účetnictví a daňové poradenství

Vedení účetnictví a daňové evidence

Věnujte se naplno svému podnikání a nedělejte si starosti s termíny ani se stále novými změnami v legislativách v oblasti účetnictví a daní. Vy nám jen přinesete doklady a o vše potřebné se postaráme my.

Pro klienty zpracováváme kompletní účetní agendu a daňovou evidenci včetně všech výstupů. Poskytujeme zpracování daňových přiznání.

Personální agenda a zpracování mezd

Mzdy a vedení personální agendy nechte na nás. Za klienty spočítáme mzdy za jejich zaměstnance, k nim příslušné srážky a vykážeme a pošleme tiskopisy na příslušné instituce.

Dále zastupujeme klienty před institucemi spravující sociální a důchodové pojištění, před úřady práce a zdravotními pojišťovnami.

h

Daňové poradenství a další služby

Naše společnost je zapsaná na seznamu Komory daňových poradců. Poskytujeme tak certifikované daňové poradenství, zajistíme odklad daní a pomáháme s daňovou optimalizací.

Na žádost klientů dále zpracováváme podnikatelské záměry, finanční analýzy, žádosti o úvěry, dotace, záruky, příspěvky, aj.

Naše služby nejvíce využívají tyto subjekty

Restaurační zařízení a ubytovací služby

Staráme se o řadu klientů z oblasti gastronomie a ubytování z Českých Budějovic a okolí a proto víme nejen to, kde se dobře najíst a pohodlně vyspat.

Maloobchod, velkoobchod, E-shopy

Tato velice rozšířená forma prodeje zboží vyžaduje zejména dokonalou a rozsáhlou znalost účetní a daňové problematiky obchodu se zahraničím, která nám není cizí.

Lékaři, zdravotníci, advokáti a další

Mezi naše věrné klienty patří i řada subjektů z oblasti zdravotní péče, advokacie, architektury a projektování, IT, a dalších poskytovatelů rozličných služeb.

Neziskový sektor

Ačkoliv smyslem těchto subjektů není dosažení zisku, přesto se jich týkají účetní i daňové povinnosti. I o tyto subjekty se dokážeme postarat, jelikož máme bohaté zkušenosti s řadou subjektů z řad poskytovatelů sociálních, sportovních či kulturních služeb.

Stavební a řemeslné služby

Evidence nákladů a výnosů dle zakázek, režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a další specifika tohoto oboru jsou nám velmi známé, jelikož se staráme o řadu stavebních firem i řemeslníků od truhlářů, přes malíře až po elektrikáře.

Zemědělství

Nemalou část naší klienteli tvoří zemědělci zabývající se rostlinnou či živočišnou výrobou. Evidence zásob a jejich přírůstků a úbytků je pro nás hračkou stejně jako počítání oveček před spaním.

Profil společnosti

Zkvalitnění a rozšíření služeb pro své zákazníky bylo impulsem pro sloučení několika fyzických osob v roce 2004 a vznik nového ekonomického subjektu Finance Quality, s.r.o., který tak navázal na mnoholeté zkušenosti svých zakladatelů v oboru.

Nejenom tradice, zkušenosti a profesionální přístup však vedly k dynamickému rozvoji společnosti, nárůstu klientů a možnosti poskytovat své služby i těm nejnáročnějším zákazníkům. Neustálé průběžné vzdělávání a sledování trendů a změn jsou základními kameny budování profesionálního týmu připraveného poskytnout své odborné služby subjektům rozličné velikosti, předmětu podnikání, ale i firmám působícím jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni. K tomu nemalou měrou přispívá i dlouhodobá spolupráce s renomovanými právními kancelářemi z našeho regionu či Ekonomickou fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

“Věnujte se tomu, co Vás baví, starosti s papíry nechte na nás!”

Snahou naší společnosti je poskytovat našim klientům komplexní služby na profesionální úrovni s využitím možností daných dnešními moderními technologiemi a rozličnými způsoby komunikace jak se státní správou, tak s klienty samotnými. Proto nám nejsou cizí postupy elektronické správy a přenosu dat, vzdálené přístupy či cloudová řešení. Zároveň jsem si vědomi důvěrnosti a důležitosti zpracovávaných dat a předávaných informací a rizik při jejich ztrátě či úniku. Proto máme při naší práci nastaveny vysoké standardy zabezpečení a zpracovávaná data jsou neustále zálohována na bezpečná uložiště. I přes veškerá tato zabezpečení považujeme za nezbytné mít k výkonu naší činnosti náležité pojištění, které máme od počátku fungování naší společnosti sjednané.

„Jsme daňově poradenská společnost!“
Naše společnost vykonává daňové poradenství podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Odpovědným zástupcem je Ing. Ondřej Šanda – daňový poradce evidovaný na seznamu komory daňových poradců pod ev. číslem 44445.

Profese daňového poradenství je upravena zákonem 523/1992 Sb. Daňoví poradci působí převážně v oblasti daní a účetnictví, jako odborníci poskytující komplexní servis, zahrnující zastupování klienta, poradenství, ekonomické a daňové plánování, zpracování účetnictví apod. Zákon také jasně stanovuje daňovému poradci např. povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl. Daňový poradce také odpovídá za škodu, která klientovi v souvislosti s daňovým poradcem vznikne.

Náš účetní tým

Ing. Ondřej Šanda

jednatel a daňový poradce

Členem týmu od roku 2007
Tel: +420 776 851 071
e-mail: ondrej.sanda@fqcb.cz

Lenka Trávníčková

jednatelka a zakladatelka společnosti

Členem týmu od roku 1991
Tel: +420 776 350 071
e-mail: lenka.travnickova@fqcb.cz

Ing. Antonín Šmejkal, PhD.

jednatel společnosti

Členem týmu od roku 2004
Tel: +420 776 350 071
e-mail: info@fqcb.cz

Ing. Jiřina Trávníčková

samostatná účetní

Členem týmu od roku 2000
+420 776 851 071
jirina.travnickova@fqcb.cz

Ing. Dana Sklenářová

samostatná účetní

Členem týmu od roku 2017
+420 776 851 071
dana.sklenarova@fqcb.cz

Ing. Magdalena Bazalová

samostatná účetní

Členem týmu od roku 2001
+420 776 851 071
magdalena.bazalova@fqcb.cz

Jana Tomková

účetní asistentka

Členem týmu od roku 2013

Martina Šeflová

samostatná účetní

Členem týmu od roku 2003
+420 776 851 071
martina.seflova@fqcb.cz

Nikola Kratochvílová

účetní asistentka

Členem týmu od roku 2017

Iveta Baarová

samostatná účetní

Členem týmu od roku 2017
+420 776 851 071
iveta.baarova@fqcb.cz

Ceník

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ (cena za formulář)
Daň z příjmů fyzických osob od 1800,-
Daň z příjmů právnických osob od 1800,-
Daň z přidané hodnoty – řádné od 500,-
Daň z přidané hodnoty – opravné, dodatečné od 300,-
Kontrolní hlášení – řádné, opravné, dodatečné od 300,-
Souhrnné hlášení – řádné, následné od 200,-
Přiznání k dani silniční od 200,-
ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ (cena za položku)
Plátce DPH od 20,-
Neplátce DPH od 15,-
Cena za položku bankovního výpisu od 5,-
OSTATNÍ SLUŽBY (cena za hodinu)
Daňové poradenství od 700,-
Účetní poradenství od 400,-
MZDOVÁ AGENDA (cena za zaměstnance za měsíc)
Pracovní smlouva, DPP, DPČ od 200,-
DPP a DPČ bez pojištění od 100,-
Přihlášení a odhlášení zaměstnance od 200,-
Zpracování měsíční agendy od 100,-

 

Ceny jsou platné od 1.1.2018

Individuální cenová nabídka

Pokud máte zájem o podrobnější kalkulaci za naše služby, vyplňte následující formulář. Nezávazná nabídka Vám bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu do 24 hodin po jejím odeslání v pracovních dnech nebo do následujícího pracovního dne po dnech víkendu/státního svátku.

8 + 11 =

Reference

Finance Quality s.r.o.

Účetní služby a daňové poradenství

Lidická 19
370 01 České Budějovice

Provozní doba

PO: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

ÚT: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

ST: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

ČT: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

PÁ: 8:00 – 12:00   13:00 – 16:00

Kontaktní informace

Telefon: +420 386 350 070

Mobil: + 420 776 350 071

email: info@fqcb.cz

web: financequality.cz

© 2018 Finance Quality s.r.o.
Společnost je vedená u Krajského soudu pod spisovou značkou C12141