• Vedení účetnictví a daňové evidence
  Pro naše klienty zpracováváme účetní a mzdovou agendu. Staré technologie jsme nahradili za nové. Na přání klientů vedeme účetnictví v jejich účetním programu přes vzdálený přístup.
 • Sídlíme v Českých Budějovicích
  Jsme lokální společnost, ale naše služby využívají zákazníci z celé Evropy
 • Daňově poradenská společnost
  Nechte starosti s vyplňováním daňového přiznání na daňovém poradci
 • Příjemné prostředí
  Rádi Vás přivítáme v moderních prostorách v centru Českých Budějovic

Naše služby

Účetnictví a daňová evidence

Věnujte se naplno svému podnikání a nedělejte si starosti s termíny ani se stále novými změnami v legislativách.
 

Pro klienty zpracováváme kompletní účetní agendu a daňovou evidenci a poskytujeme zpracování daňových přiznání.

Personalistika a mzdy

Mzdy a vedení personální agendy nechte na nás. Za klienty spočítáme mzdy a příslušné srážky a vykážeme příslušné tiskopisy.

Zastupujeme klienty před institucemi spravující sociální a důchodové pojištění, před úřady práce a zdravotními pojišťovnami.

Daňové poradenství

Vaše daně jsou naší starostí. Poskytujeme certifikované daňové poradenství, pomůžeme Vám s daňovou optimalizací a zajistíme odklad daní.
Zpracujeme podnikatelské záměry, finanční analýzy, žádosti o úvěry, dotace, záruky, příspěvky, aj.

Naše služby využívají nejvíce tyto subjekty

Jsme si vědomi toho, že každý předmět činnosti má svá účetní a daňová specifika a díky tomu, že našimi klienty jsou subjekty z různých oborů podnikání, jsme na tyto odlišnosti dokonale připraveni. Jako příkladem lze uvést tyto obory.

Restaurační zařízení a ubytovací služby

Staráme se o řadu klientů z oblasti gastronomie a ubytování z Českých Budějovic a okolí a proto víme nejen, kde se dobře najíst a pohodlně vyspat.

Maloobchod, velkoobchod,
E-shopy

Tato velice rozšířená forma prodeje zboží vyžaduje zejména dokonalou a rozsáhlou znalost účetní a daňové problematiky obchodu se zahraničím, která nám není cizí.

Lékaři, zdravotníci, advokáti a další

Mezi naše věrné klienty patří i řada subjektů z oblasti zdravotní péče, advokacie, architektury a projektování, IT, a dalších poskytovatelů rozličných služeb.

Neziskový sektor

Ačkoliv smyslem těchto subjektů není dosažení zisku, přesto se jich týkají účetní i daňové povinnosti. I o tyto subjekty se dokážeme postarat, jelikož máme bohaté zkušenosti s řadou subjektů z řad poskytovatelů sociálních, sportovních či kulturních služeb.

Stavební a řemeslné služby

Evidence nákladů a výnosů dle zakázek, režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a další specifika tohoto oboru jsou nám velmi známé, jelikož se staráme o řadu stavebních firem i řemeslníků od truhlářů, přes malíře až po elektrikáře.

Zemědělství

Nemalou část naší klienteli tvoří zemědělci zabývající se rostlinnou či živočišnou výrobou. Evidence zásob a jejich přírůstků a úbytků je pro nás hračkou stejně jako počítání oveček před spaním.

Profil společnosti

Zkvalitnění a rozšíření služeb pro své zákazníky bylo impulsem pro sloučení několika fyzických osob v roce 2004 a vznik nového ekonomického subjektu Finance Quality, s.r.o., který tak navázal na mnoholeté zkušenosti svých zakladatelů v oboru

Nejenom tradice, zkušenosti a profesionální přístup však vedly k dynamickému rozvoji společnosti, nárůstu klientů a možnosti poskytovat své služby i těm nejnáročnějším zákazníkům. Neustálé průběžné vzdělávání a sledování trendů a změn jsou základními kameny budování profesionálního týmu připraveného poskytnout své odborné služby subjektům rozličné velikosti, předmětu podnikání, ale i firmám působícím jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni. K tomu nemalou měrou přispívá i dlouhodobá spolupráce s renomovanými právními kancelářemi z našeho regionu či Ekonomickou fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.

Věnujte se tomu, co Vás baví, starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

Snahou naší společnosti je poskytovat našim klientům komplexní služby na profesionální úrovni s využitím možností daných dnešními moderními technologiemi a rozličnými způsoby komunikace jak se státní správou, tak s klienty samotnými. Proto nám nejsou cizí postupy elektronické správy a přenosu dat, vzdálené přístupy či cloudová řešení. Zároveň jsem si vědomi důvěrnosti a důležitosti zpracovávaných dat a předávaných informací a rizik při jejich ztrátě či úniku. Proto máme při naší práci nastaveny vysoké standardy zabezpečení a zpracovávaná data jsou neustále zálohována na bezpečná uložiště. I přes veškerá tato zabezpečení považujeme za nezbytné mít k výkonu naší činnosti náležité pojištění, které máme od počátku fungování naší společnosti sjednané.

Věříme, že i my přispějeme k úspěšnému rozvoji Vaší společnosti či Vás alespoň zbavíme starosti s vedením účetnictví a související povinností tak, abyste se mohli věnovat hlavnímu předmětu Vaší činnosti.

Náš účetní team

Ing. Ondřej Šanda

Jednatel společnosti, daňový poradce ev. č. 4445

Členem týmu od roku 2007

Tel: +420 776 851 071

e-mail: ondrej.sanda@fqcb.cz

Lenka Trávníčková

Jednatelka a zakladelka společnosti

Členem týmu od roku 1991

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: lenka.travnickova@fqcb.cz

Ing. Antonín Šmejkal, PhD.

Jednatel společnosti

Členem týmu od roku 2004

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: info@fqcb.cz

Ing. Jiřina Trávníčková

Samostatná účetní

Členem týmu od roku 2000

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: jirina.travnickova@fqcb.cz

Ing. Magdalena Bazalová

Samostatná účetní

Členem týmu od roku 2001

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: magdalena.bazalova@fqcb.cz

Martina Šeflová

Samostatná účetní

Členem týmu od roku 2003

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: martina.seflova@fqcb.cz

Iveta Baarová

Samostatná účetní

Členem týmu od roku 2017

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: iveta.baarova@fqcb.cz

Ing. Dana Sklenářová

Samostatná účetní

Členem týmu od roku 2017

Tel: + 420 776 350 071

e-mail: dana.sklenarova@fqcb.cz

Jana Tomková

Účetní - asistent

Členem týmu od roku 2013

Tel: + 420 776 350 071

e-mail:

Ceník

Reference

Centrum Bazalka Pizzerrie Big Poppa Hodinářství Tempus Komi CB Restaurace ZOO AK Vobořilová logologo